NEWS

Zaproszenie na walne zebranie

17 czerwca 2024

Stosownie do treści § 19 ust. 1 i ust.4 Statutu MZKS „Bug” Wyszków zawiadamiam Pana/Panią jako członka stowarzyszenia o Walnym Zebraniu, które odbędzie się 28 czerwca 2024r o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyszkowie (I piętro), ul. T. Kościuszki 54.
Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2023 i omówienie aktualnej sytuacji Klubu;
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za rok 2023;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Klubu i sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2023;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Klubu za rok 2023;
9. Omówienie i uchwalenie zmian w Statutu Stowarzyszenia;
10. Omówienie i uchwalenie Regulaminu Przyjmowania Nowych Członków Stowarzyszenia;
11. Przedstawienie struktury finansowania i zasad funkcjonowania akademii MZKS „BUG” Wyszków;
12. Wybór nowego członka Zarządu w miejsce ustępującego Marka Zalewskiego;
13. Dyskusja i wolne wnioski;
14. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wskazujemy jednocześnie, iż dla skutecznego przeprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia niezbędne jest uzyskanie quorum w wysokości co najmniej połowy członków stowarzyszenia.
Z tego powodu zwracamy się z serdeczna prośbą o przybycie na obrady.

Zarząd
MZKS „Bug” Wyszków

ZOBACZ WSZYSTKIE